« Gai Paree Restaurant on Kingsway, Burnaby BC, 1950 | Main | Alov Sholem Sam Rabinovitch »